Projekt: „Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva JET-SET“

Projekt  je  sufinanciran  sredstvima  iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026.

Korisnik projekta: JET-SET d.o.o., OIB: 97895543080, Kneza LJ. Posavskog 204, 32254 Vrbanja, Republika Hrvatska

Kratki opis projekta

Tvrtka JET-SET d.o.o. je potpisala s Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG BICRO) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava broj: NPOO.C1.1.2.R3-I3.01.0443 za provedbu projekta „Ulaganje u digitalizaciju poslovanja društva JET-SET“.

U svrhu jačanja tržišne pozicije, povećanja konkurentnosti i učinkovitosti poslovanja, tvrtka JET-SET d.o.o. predmetnim projektom planira digitalnu transformaciju, implementacijom ERP sustava i nabavavom opreme za implementaciju. Planirana digitalna transformacija omogućit će poboljšanje kvalitete poslovanja i poslovnog upravljanja, optimizaciju i poboljšanje poslovnih procesa te uvođenje novih poslovnih modela.

Ulaganjem u digitalnu transformaciju, što uključuje i nabavu materijalne i nematerijalne imovine, ostvarit će se postavljeni ciljevi tvrtke JET-SET d.o.o., čime će se izravno doprinijeti porastu prihoda poduzeća te rastu na novim tržištima.

Razdoblje provedbe projekta: Projekt se provodi od 01. siječnja 2023. do 01. siječnja 2024.

 • Opći cilj projekta

Opći cilj projekta je doprinos jačanju tržišne pozicije te povećanju konkurentnosti, učinkovitosti i otpornosti poslovanja hrvatskih MSP-ova povećanjem digitalizacije i jačanjem digitalnih vještina u svrhu digitalne transformacije.

 • o Svrha projekta (specifični ciljevi)
 • Jačanje konkurentnosti poduzeća JET-SET d.o.o. povećanjem digitalizacije u svrhu digitalne transformacije poduzeća (povećanje prihoda od prodaje 20,10%);
 • Unapređenje poslovnih procesa poduzeća JET-SET d.o.o. uvođenjem digitalnih rješenja u poslovanje za uvođenje novog načina poslovanja poduzeća, novih ili značajno poboljšanih proizvodnih postupaka, načina isporuke usluga i organizacijskih praksi te jačanjem digitalnih vještina zaposlenika (broj poslovnih procesa unaprijeđenih uvođenjem rješenja iz područja digitalizacije u svrhu digitalne transformacije: 10; broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava: 25).

 

 • o Očekivani rezultati projekta

Predmetnim projektom će se u poslovanje implementirati digitalno rješenje i alati koji će omogućiti jačanje tržišne pozicije tvrtke, ali i rast produktivnosti kroz jačanje digitalnih kapaciteta poslovanja.

 • povećanje prihoda od prodaje za 20,10%
 • broj poslovnih procesa koji će se unaprijediti uvođenjem rješenja iz područja IKT-a (10)
 • broj zaposlenika educiranih za korištenje novih implementiranih sustava (25)

 

 • Ukupna vrijednost projekta iznosi: 128.560,09 EUR / 968.636,00 HRK
 • Ukupno prihvatljivi troškovi iznose: 128.560,09 EUR / 968.636,00 HRK
 • Ukupni iznos bespovratnih sredstva iznosi: 89.992,06 EUR / 678.045,18 HRK

 

Za više informacija o projektu možete kontaktirati Zovak Zlatka na: jet-set@jet-set.com.hr

Za više informacija o fondovieu  posjetite https://fondovieu.gov.hr/

Za više informacija o Nacionalnom planu oporavka i otpornosti posjetite https://planoporavka.gov.hr/