Jet-set

VRBANJA

O nama

Današnja tvrtka Jet-Set d.o.o. za trgovinu i usluge iz Vrbanje vuče korjene iz 1995. godine. U svojim početcima djelovala je kao ugostiteljski obrt da bi 2000. godine ugostiteljski obrt promjenio djelatnost u prijevozničko-građevinski obrt.

U studenom 2006. godine prijevozničko-građevinski obrt odlukom osnivača prerasta u Jet-Set društvo s ograničenom odgovornošću u kakvoj formi djeluje i danas. U svom dugogodišnjem djelovanju tvrtka se isprofilirala u niskogradnji, posebice u izgradnji autocesta, izgradnji željezničkih pruga, iskopa većih razmjera, izradi nasipa, iskopu i održavanju melioracijskih građevina, rušenju i uklanjanju objekata te u prijevozima za koje posjedujemo međunarodnu licencu.

Od svog osnutka tvrtka bilježi kontinuirani rast u svim segmentima poslovanja. Kao izvođač, odnosno podizvođač sudjelovali smo u izgradnji velikog broja građevina što se može vidjeti u popisu referenci na našoj internet stranici. U vlasništvu imamo znatan broj strojeva i kamiona novije generacije čiji se broj kontinuirano povećava i obnavlja. U svojstvu investitora izgradili smo dvije poslovno / stambene zgrade u centru Županje, izrađena je projektna dokumentacija za vlastitu servisnu radionicu u Vrbanji kao i za nekoliko stambenih objekata na jadranskoj obali.

U bliskoj budućnosti tvrtka planira proširiti djelatnost u pogledu zaštite okoliša za koju su studije i projekti u izradi. Svi djelatnici tvrtke su stručno osposobljeni, motivirani za rad i spremni na sve sadašnje i buduće izazove koji se stavljaju pred njih.

Djelatnosti

NISKOGRADNJA

– USLUGA RADA GRAĐEVINSKIM STROJEVIMA
– RAZNI ISKOPI
– IZRADA NASIPA
– VALJANJE I NABIJANJE ZEMLJANIH I TUCANIČKIH PODLOGA
– UTOVARI I PRIJEVOZ
– IZGRADNJA CESTA
– IZGRADNJA ŽELJEZNIČKIH PRUGA
– UREĐENJE OKOLIŠA
– PRIPREMA TERENA
– RUŠENJE POSTOJEĆIH OBJEKATA

HIDROTEHNIKA

– ODRŽAVANJE MELIORACIJSKIH SUSTAVA ZA ODVODNJU I NAVODNJAVANJE
– UREĐENJE VODOTOKA
– IZGRADNJA RETENCIJA

GOSPODARENJE OTPADOM

Obavljamo obradu (drobljenje) građevnog otpada u korisnu sirovinu čime se smanjuje potreba za iskorištavanjem prirodnih resursa , dok se istovremeno smanjuje i količina odloženog otpada što pridonosi dužem vijeku korištenja postojećeg odlagališta otpada.

USLUGE PRIJEVOZA

– Prijevoz svih vrsta kamenih materijala
– Prijevoz zemljanih materijala
– Prijevoz labudicom

PRODAJA

– Prodaja svih vrsta kamenih materijala
– Prodaja pijeska
– Prodaja šljunka
– Prodaja građevinskih strojeva i opreme
– Prodaja kamiona
– Prodaja vlastitih stanova

Kontakt

  KONTAK PODACI

  ADRESA:

  JET-SET d.o.o. K. Lj. Posavskog 204, 32254 Vrbanja

  E-MAIL:

  jet.set@vu.t-com.hr

  TEL:

  032/832-120

  FAX:

  032/833-610

  OIB:

  97895543080

  MB:

  2158507