popis izvedenih radova i naručitelja

Izgradnja AC Bregana-Lipovac, Dionica Spačva-Lipovac, najam strojeva s strojarom te prijevozi materijala na trasi za Konstruktor, Strabag, Vibrobeton, Viadukt 2004.- 2005.g.

 

Prometnice u poduzetničkoj zoni Sječine-Županja, Cestorad d.d. Vinkovci 2006. g.

 

AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče;dionica Đakovo-Sredanci, Trasa od km75+045 do km77+345- ALPINE BAU ZAGREB d.o.o.- 2006.-2007.g.

 

Izgradnja industrijskog kolosijeka "Našicecement- Swietelsky d.o.o. Hrvatska 2007.-2010. g.

 

Izvođenje dijela radova na magistralnom plinovodu Slobodnica-Donji Miholjac, Vodoprivreda Vinkovci d.d.

 

Izgradnja lokalnih prometnica u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije Cestorad d.d. Vinkovci, 2007.-2010.g.

 

Šumska cesta P1- šumska magistrala Vinkovci Vrbanja- Cestorad d.d. Vinkovci,2007.g.

 

Pruga Vinkovci- Osijek dionica Laslovo-Ernestinovo-Antunovac- Vibrobeton d.d. Vinkovci-2007-2008.

 

AC Beli Manastir-Osijek-Svilaj-Ploče;dionica Osijek-Đakovo, čvor Josipovac, Swietelsky d.o.o. Hrvatska, 2007.-2008.g.

 

Pilot projekt navodnjavanja biđ - bosutsko polje -
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje biđ - bosutskog polja, dionica od km 8+650 do km 14+772, Vodoprivreda Vinkovci d.d.,2008.-2010.g.

 

Uređenje vodotoka istočne Berave Vodoprivreda Vinkovci d.d.,2008

 

Uređenje manipulativnih površina Sladorana Županja, Cestorad d.d., Vinkovci 2008.-2010.g.

 

Izgradnja lokalnih prometnica u istočnom dijelu Vukovarsko-srijemske županije, Osijek Koteks d.d. Osijek, 2009.g.

 

Željezničko stajalište Vinkovci- Bolnica, Remont i održavanje pruga d.o.o. Zagreb 2009.g.

 

Prometnice u poduzetničkoj zoni Sječine-Županja, Cestorad d.d. Vinkovci.  2010.g.

 

Obnova-ojačanje lijevog Savskog nasipa, pripadajuće bankine, pristupnog puta i rampi, dionica Gunja-Rajevo Selo, km 14+020,92 do km 24+608,00 , Vodoprivreda Vinkovci d.d.,  2010.g.

 

Iskopi prilikom polaganja kabela uz prugu Dalj-Erdut-GP Erdut, Posit d.o.o. Zagreb,  2010.g.

 

Pilot projekt navodnjavanja biđ - bosutsko polje -
Dovodni melioracijski kanal za navodnjavanje biđ - bosutskog polja, dionica od km 8+650 do km 14+772, Osijek Koteks d.d.Osijek,   2010.g.

 

Radovi niskogradnje na Pogonu poljoprivrednih proizvoda u Drenovcima, MBS gradnja d.o.o., Sv. Križ Začretje,  2010. g.

 

Radovi niskogradnje na objektu Farma Borovo, MBS gradnja d.o.o., Sv. Križ Začretje, 2010.g.

 

Izgradnja dijela retencije Koritnjak- Vodogradnja Osijek, 2011.-2012.g.

 

Sanacija željezničkog kolosijeka u Luci Vukovar, Lučka uprava Vukovar , 2011.g.

 

Izgradnja dijela kolektora Borovo-Vukovar, Swietelsky d.o.o.Zagreb, 2011.-2012.g.

 

Izgradnja dijela obilaznice grada Vinkovaca- Swietelsky d.o.o. Zagreb, 2011.-2012.g.

 

Izgradnja dijela retencije/akumulacije Lakušija, Osijek koteks d.d. Osijek, 2011.-2012.g.

 

Ojačanje nasipa Drava-Dunav, Vodogradnja Osijek, 2011.-2012.g.

 

Izgradnja dijela nasipa Lonjsko polje, Swietelsky d.o.o. Zagreb, 2012.g.

 

Izgradnja dijela retencije/akumulacije Čitluk (Ilok), Vodogradnja Osijek, 2012.-2013.g.

 

Izgradnja TC Kaufland Vukovar ( zemljani radovi i manipulativne površine) , Zagorjetehnobeton d.d. Varaždin , 2012.g.

 

Rekonstrukcija pruge Okučani-Novska- kolodvor Okučani radovi niskogradnje, Salcaf 2013. g.

 

Rekonstrukcija kolodvora Beli Manastir- radovi niskogradnje, Pružne Građevine d.o.o. Zagreb  2013.g.

 

Izgradnja prometnih površina i oborinske kanalizacije u industrijskoj zoni Nemetin I faza, Osijek koteks d.d. Osijek,2013.g.

 

Sanacija divljeg odlagališta u Bilju, Općina Bilje 2013/2014.g.

 

Zemljani radovi na izgradnji lateralnog kanala Kneževi Vinogradi -Zmajevac-sustav navodnjavanja Baranja, Gradnja d.o.o. Osijek 2013.-2014.g.

 

Izgradnja zamjenske infrastrukture ZB Pleso, SWIETELSKY B.m.b.H. podružnica Zagreb,2014.g.

 

 Izvođenje radova na sanaciji neuređenog službenog odlagališta otpada "Kraplja", Općina Gunja, 2014.g.

 

Izvođenje dijela radova na uređenju kolodvora Tovarnik 2014/2015.g., Pružne Građevine d.o.o. Zagreb

aktivna gradilišta

company

Izvođenje radova na sanaciji neuređenog službenog odlagališta otpada "Kraplja", Općina Gunja, 2014.g.

 

 

company

Izvođenje dijela radova na uređenju kolodvora Tovarnik 2014/2015.g., Pružne Građevine d.o.o. Zagreb